Gjøvik vgs personalrombingo

Personalrom-forsøk på å møtes , by

 

Rektor

Rådgiver

Avdleder

HO-lærer

BA-lærer

SS-lærer

MED-lærer

MUS-lærer

DRA-lærer

DH-lærer

Frisørlærer

AssRektor

Engelsklærer

Filolog

Språklærer

Norsklærer

SpesPedlærer

Realist

Mattelærer

Fysiker

Biolog

Kjemiker

Naturfaglærer

Andresavdleder

Egenavdleder